Štandard plemena

Štandard FCI č. 332
(Nr.332/03.09.1999)

Pôvod:
bývalá Československá republika

Patronát:
Slovenská republika

Použitie:
Skupina 1 – ovčiarske a pastierske psy
Sekcia 1 – ovčiarske psy so skúškou z výkonu

Krátky historický súhrn:
V roku 1955 sa vo vtedajšej ČSSR uskutočnil biologický pokus, kríženie nemeckého ovčiaka s karpatským vlkom. Pokus ukázal, že môže byť vychované potomstvo ako z párenia x vlčica, tak z párenia vlk x suka. Prevažná časť potomstva mala genetické predpoklady pre ďalšie šľachtenie. V roku 1965, po ukončení pokusu, bol vypracovaný projekt vyšľachtenia, ktoré by spájalo využiteľné vlastnosti vlka s vhodnými vlastnosťami. V roku 1982 bol československý vlčiak uznaný Výborom chovateľských zväzov vtedajšej ČSSR.