Československý vlčiak

V roku 1955 vo vtedajšej ČSR uskutočnil v chovateľských staniciach pohraničnej stráže pokus kríženia nemeckého ovčiaka a karpatského vlka. Cieľom kríženia bolo získať psov pre potreby pohraničnej stráže.


Predpokladalo sa, že „priliatim“ krvi vlka do krvi NO sa dosiahne u psov vyššej odolnosti, vytrvalosti a ostražitosti, ktorá bola požadovaná k zabezpečeniu západnej hranice vtedajšieho Československa.

  1. FCI kód 1/1/332
  2. Štandardy FCI, zaužívaná skratka ČSV
  3. Výška 60-65 cm (suky), 65-75 cm (psy)
  4. Hmotnosť 20-45 kg
  5. Názov v krajine pôvodu Československý vlčiak