Čína zrušila exportné kvóty na vzácne prvky, môže to viesť k zlacneniu IT produktov

Čína počnúc prvým januárom zrušila exportné kvóty na tzv. vzácne prvky potrebné pri výrobe modernej elektroniky.

Na základe informácií čínskeho Ministerstva obchodu o tom informovala agentúra Bloomberg.

Medzi vzácne prvky patrí pätnásť kovov zo skupiny lantanoidov plus skandium a ytrium, ich označenie vychádza len z veľmi malých svetových zásob koncentrovaných ložísk týchto prvkov. Vzácne prvky sa používajú okrem iného na obohacovanie základných prvkov pri výrobe čipov, pri výrobe displejov a mnohých ďalších komponentov elektronického a počítačového priemyslu a v súčasnosti sú nepostrádateľné.

Výrazne najväčšie ložiská množstva týchto vzácnych prvkov sa nachádzajú v Číne, ktorá aplikovala exportné obmedzenia už od roku 1999. Kvôli týmto obmedzeniam sa ceny niektorých zo vzácnych prvkov najmä v predchádzajúcich rokoch mnohonásobne zvýšili.

Čína pristúpila k zrušeniu kvót po minuloročnom rozhodnutí Svetovej obchodnej organizácie, podľa ktorého Čína limituje export vzácnych prvkov v rozpore s pravidlami WTO a záväzkami Číny k tejto organizácii.

Očakáva sa, že zrušenie exportných kvôt bude v prípade niektorých prvkov viesť k ich zlacneniu. To by sa mohlo odraziť aj na koncových cenách produktov, v ktorých sa tieto prvky používajú.