Výberové konanie na 3.5 GHz frekvencie, operátori budú musieť ponúknuť aspoň 30 Mbps

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odštartoval výberové konanie na frekvencie v pásme 3.5 GHz.

Dnes o tom informoval hovorca úradu Roman Vavro.

Celkovo úrad ponúka vo výberovom konaní pásmo široké 100 MHz, konkrétne dva úseky 8 x 5 MHz a jeden úsek 4 x 5 MHz v pásme 3450 až 3590 MHz.

Časť dražených frekvencií v súčasnosti využívajú operátori Benestra, niekdajšie GTS, a Swan, ktoré majú povolenia na ich využívanie do augusta. Frekvencie boli pôvodne pridelené v roku 2005 na účely poskytovania pripojenia technológiou WiMAX.

Výberové konanie bude prebiehať formou elektronickej aukcie, pričom rozhodujúcim kritériom bude výška ponúknutej jednorazovej ceny. Vyvolávacia cena je 600 tisíc eur za 8 x 5 MHz úseky a 300 tisíc eur za 4 x 5 MHz úsek.

Operátori, ktorí frekvencie získajú, na nich budú musieť poskytovať službu širokopásmového pripojenia k Internetu, pričom úrad definuje aj minimálne rýchlosti. So začiatkom poskytovania služieb bude musieť mať pripojenie rýchlosť sťahovania minimálne 5 Mbps, od augusta 2018 to bude 15 Mbps a od augusta 2020 to bude 30 Mbps. V roku 2020 sa bude rýchlosť testovať stiahnutím súboru o veľkosti 675 MB.